Pohřební služba
              Jaromír Doležal
hodiny


Úvodní stránka

   Služby

 Jak zajistit pohřeb

Informace pro pozůstalé

 Druhy pohřbů

Nabídka rakví a uren

Nabídka kytic a věnců

Kontakt
 


Informace pro pozůstaléNařízení vlády č. 590/2006 Sb. Vám zajišťuje vyřízení pohřbu pracovní volno s náhradou mzdy:

- na 2 dny při úmrtí manžela, nebo dítěte a na další den k účasti na pohřbu těchto osob

- na 1 den k účasti na pohřbu rodičů a sourozenců, rodičů a sourozenců manžela i manžela svého sourozence a na další den, jestliže je pracovník vypravovatelem pohřbu těchto osob.

- na nezbytně nutnou dobu, nejvýše na 1 den k účasti na pohřbu prarodiče nebo vnuka, jakož i prarodiče manžela, popř. jiné osoby, která sice nepatří k uvedeným nejbližším příbuzným, ale žila s pracovníkem v době úmrtí v domácnosti, a na další den, pokud pracovník obstarává pohřeb těchto osob.


Pohřebné:

Od 1.ledna 2008 je podle zákona č.261/2007 Sb. omezen nárok na pohřebné pouze na případy, kdy je vypraven pohřeb nezaopatřenému dítěti nebo osobě, která byla rodičem nezaopatřeného dítěte, a to za podmínky, že zemřelá osoba měla ke dni úmrtí trvalý pobyt na území ČR.